Інформація для захищеної категорії населення

Shape

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні» (надалі – Закон) повідомлення споживачів, їх близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію про належність особи до захищеної категорії та копії відповідних підтвердних документів про належність до захищеної категорії, перелік яких визначено в Законі, приймаються:

  • на адресу місцезнаходження Товариства – 79018, м. Львів, вул.Смаль-Стоцького, буд. 1, корпус 28
  • на адресу електронної пошти Товариства - [email protected]
  • за номером телефону 0 800 200 502